Sistem Redukcije Kiseonika

Redukcija kiseonika je napredna, aktivna tehnologija za sprečavanje požara dizajnirana da reguliše nivo kiseonika u zaštićenom području, efikasno sprečavajući izbijanje požara. Kontorlišući koncentraciju kiseonika kroz uvođenje azota- lako dostupnog u vazduhu i proizvedenog disocijacijom vazduha- sistem za redukciju kiseonika obezbeđuje netoksičnu i bezopasnu mešavinu za radna mesta bez štete za ljudsko zdravlje.

Funkcionalni princip je ukorenjen u razumevanju načina na koji požar počinje. Za paljenje su potrebne tri komponente: kiseonik, toplotna energija i gorivo. Smanjenje kiseonika remeti ovaj trio tako što bukvalno “oduzima dah od vatre”, čime se eliminiše mogućnost izbijanja požara. Uprkos atmosferi sa smanjenom količinom kiseonika, bezbednost i zdravlje zaposlenih u njihovom radnom prostoru su prioritet.

Tradicionalno, strategije zaštite od požara su se fokusirale na brzo otkrivanje i efikasno gašenje. Međutim, tehnološki napredak i detaljne studije dovele su do promene paradigme. Sistem za zaštitu od požara sa aktivnom redukcijom kiseonika, koji uključuje različite azotne tehnologije, omogućava stvaranje potpuno zaštićenog okruženja, eliminišući opasnost od požara i omogućavajući normalnu upotrebu.

Ovaj pristup označava odstupanje od uobičajenih metoda gašenje požara. Umesto suzbijanja požara, akcenat je na sprečavanju njihovog izbijanja.

Prednosti sistema

  • Nije potrebna instalacija sistema za odvođenje dima i toplote
  • Nema oštećenja ili gubitka usled gašenja
  • Ekološki prihvatljivo
  • Korišćenje celog magacinskog kapaciteta imovine
  • Može zaštititi jednu ili više soba i pregrada

Ovaj inovativni sistem efikasno sprečava požare, čineći redukciju azota posebno pogodnom za zatvorene prostore, posebno one u kojima se nalaze osetljivi proizvodi. Osnovni princip ostaje: prevencija je bolja od lečenja- nema kiseonika, nema požara.

Sistem je najbolje rešenje za skladišta, banke, zamrzivače, biblioteke, muzeje, arhive i deponije.