Systém Redukce Kyslíku

Redukce kyslíku je progresivní technologie účinné prevence požáru, která je navržena tak, aby regulovala hladinu kyslíku v chráněném prostoru, čím účinně předchází vzniku požáru. Regulací koncentrace kyslíku prostřednictvím přivádění dusíku – který je běžně dostupný ve vzduchu a vzniká při disociaci vzduchu – systém redukce kyslíku zajišťuje netoxickou a bezpečnou směs pro pracoviště, aniž by byla škodlivá pro lidské zdraví.

Funkční princip vychází z pochopení toho, jak vznikají poožáry. Vznícení si vyžaduje tři složky: kyslík, tepelnou energii a palivo. Redukce kyslíku narušuje tuto trojici tím, že doslova bere ohni dech, čím eliminuje možnost vzniku požáru. Navzdory atmosféře se sníženým obsahem kyslíku je bezpečnost a zdraví zaměstnanců v jejich pracovním prostoru vždy na místě místě.

Tradičně byly požární technologie zaměřeny pouze na rychlé odhalení a účinné hašení. Technologický pokrok a detailní studie však vedly ke změně tohoto modelu. Systém redukce kyslíku, aktivní požární ochrany, který zahrnuje různé dusíkové technologie, umožňuje vytvořit plně chráněné prostředí, eliminovat nebezpečí požáru a umožnit běžné užívání.

Tento inovativní přístup znamená odchylku od konvenčních metod hašení požáru. Namísto boje proti požárům je kladen důraz na prevenci jejich vzniku.

Výhody tohoto systému:

  • Není potřeba instalace systému na odvod kouře a tepla.
  • Žádné škody nebo ztráty způsobené hašením.
  • Šetrnost k životnímu prostředí.
  • Využití celé skladové kapacity objektu.
  • Možnost chránit jednu nebo více místností nebo oddělení.

Tento inovativní systém účinně předchází vzniku požárů, díky čemuž je redukce dusíka obzvláště vhodná pro uzavřené prostory, zejména ty, kde se nacházejí vysoko citlivé produkty. Základní princip zůstává zachován: prevence má přednost před následky – není kyslík, není požár. Tento systém je nejlepším řešením pro sklady, banky, mrazírny, knihovny, muzea, archivy a depozitáře.