Redukcia Kyslíka

Redukcia kyslíka je progresívna technológia účinnej prevencie požiaru, ktorá je navrhnutá tak, aby regulovala hladinu kyslíka v chránenom priestore, čím účinne zabraňuje vzniku požiaru. Reguláciou koncentrácie kyslíka prostredníctvom privádzania dusíka – ktorý je bežne dostupný vo vzduchu a vzniká pri disociácii vzduchu – systém redukcie kyslíka zabezpečuje netoxickú a bezpečnú zmes pre pracoviská bez toho, aby bola škodlivá pre ľudské zdravie.

Funkčný princíp vychádza z pochopenia toho, ako vznikajú požiare. Vzplanutie si vyžaduje tri zložky: kyslík, tepelnú energiu a palivo. Redukcia kyslíka narúša túto trojicu tým, že doslova berie ohňu dych“, čím eliminuje možnosť vzniku požiaru. Napriek atmosfére so zníženým obsahom kyslíka sa bezpečnosť a zdravie zamestnancov v ich pracovnom priestore vždy kladú na prvé miesto.

Tradične sa protipožiarne technológie zameriavali len na rýchle odhalenie a účinné hasenie. Technologický pokrok a podrobné štúdie však viedli k zmene tohto modelu. Oxygen reduction systém, systém aktívnej protipožiarnej ochrany s redukciou kyslíka, ktorý zahŕňa rôzne dusíkové technológie, umožňuje vytvoriť plne chránené prostredie, eliminovať nebezpečenstvo požiaru a umožniť bežné užívanie.

Tento inovatívny prístup znamená odklon od konvenčných metód hasenia požiarov. Namiesto boja proti požiarom sa kladie dôraz na prevenciu ich vzniku.

Výhody daného systému:

  • Nie je potrebná inštalácia systému na odvod dymu a tepla
  • Žiadne škody alebo straty spôsobené hasením
  • Šetrnosť k životnému prostrediu
  • Využitie celej skladovej kapacity objektu
  • Je možné chrániť jednu alebo viacero miestností resp. oddelení.

Tento inovatívny systém účinne zabraňuje vzniku požiarov, vďaka čomu je redukcia dusíka obzvlášť vhodná pre uzavreté priestory, najmä tie, v ktorých sa nachádzajú vysoko citlivé výrobky. Základný princíp zostáva zachovaný: prevencia má prednosť pred následkami – nie je kyslík, nie je požiar. Tento systém je najlepším riešením pre sklady, banky, mraziarne, knižnice, múzeá, archívy a depozitáre.