ČO ROBÍME

Slovo, ktoré nás najlepšie definuje, je vášeň /passion for protection – vášeň pre ochranu/. Naše portfólio zahŕňa projekty v širokej škále typov zariadení: automobilový priemysel, logistika, dátové centrá, drevársky priemysel, výroba, petrochemický priemysel, maloobchod, a mnoho ďalších.

Projektovanie

Projektový tím tvoria skúsení projektanti, ktorí sú schopní poskytovať kvalitné služby, presné a dobre zdokumentované projekty. Nech vlastníte akýkoľvek typ objektu, poznáme riešenie na ochranu vášho majetku!

Úroveň odborných znalostí nášho oddelenia projektovania zahŕňa 3D modelovanie, koordináciu BIM a najvýhodnejšie riešenia z hľadiska nákladov, kvality a udržateľnosti. Navrhnuté sú podľa rôznych noriem požiarnej ochrany: EN, FM Global, NFPA, VdS. Čo sa týka softvéru a nástrojov, naši projektanti používajú AutoCAD 3D, SprinkCAD 3D, Revit a Navisworks.

Realizácia

Realizačné oddelenie je prítomné už vo fáze návrhu projektu. Poskytuje pomoc projektovému oddeleniu ponukou rôznych technických riešení. Vo fáze organizácie projektu zabezpečuje všetky stroje a zariadenia na montážne práce, kontajnerové mestečko a montážne tímy.

Vodný sprinkler? Penový systém? Plyn? Vodná hmla? Žiadny problém! Používame len tie najkvalitnejšie systémové komponenty a náš profesionálny tím inštalatérov, projektového a realizačného manažmentu sa postará o to, aby váš majetok bol maximálne chránený. Postaráme sa o všetko od začiatku až do konca projektu.

Požiadavky na materiál, zoznam schválených dodávateľov a termíny dodávok sa zasielajú nášmu oddeleniu obstarávania. Vo fáze realizácie sme neustále v kontakte s našimi klientmi, generálnym dodávateľom, subdodávateľom (subdodávateľmi) a zastupujeme spoločnosť Pyronova na stretnutiach o spolupráci.

Naši technici sú vybavení všetkými potrebnými nástrojmi (BIM stanica, laserové merače, digitálny vodomer, tachometer, subler, Ipad atď.) na kontrolu montážnych prác a testovanie dodržiavania kvality.

Starostlivosť o zákazníkov

Starostlivosť o zákazníkov v spoločnosti Pyronova nie je len údržba, je to oveľa viac. Odbornosť našich služieb spočíva nielen v tom, že máme vyškolených servisných technikov a k dispozícii niekoľko dobre vybavených servisných vozidiel. Veríme v pokrok, neustále zlepšovanie sa a skvalitňovanie našich služieb zákazníkom.

Pravidelné monitorovanie, testovanie a údržba sú základnými požiadavkami a nevyhnutnými činnosťami na zabezpečenie funkčnosti vášho hasiaceho systému. Poskytujeme služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni a sme vybavení technikou aj odbornými znalosťami, aby sme predišli prípadným havarijným situáciám.

Naše služby starostlivosti o zákazníkov zahŕňajú:

  • kontrolu protipožiarnych systémov v súlade s platnými právnymi predpismi, nariadeniami a normami;
  • kontrola a funkčné skúšky protipožiarnych systémov;
  • údržba a opravy hasiacich systémov;
  • školenia obsluhy a údržby požiarnych systémov;
  • minimalizácia nákladov na opravy;
  • predĺženie technickej životnosti zariadení;
  • ponuka realizovateľných riešení.

Máte záujem o naše riešenia pre váš podnik? Neváhajte nás kontaktovať!

Vyhladajte, ktorá pobočka Pyronovy je k vám najbližšie