Privacy Policy

Principii generale privind protecţia datelor cu caracter personal – PYRONOVA group

Dragă cititorule,

companiile grupului PYRONOVA au elaborat acest document, cu scopul de a te familiariza cu cea mai recentă legislaţie, privind protecţia datelor dumneavoastră personale, precum şi cu îndeplinirea obligaţiei de informare.

Grupul PYRONOVA, în alte domenii, dar, mai ales, în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, este dedicat maximizării siguranţei datelor dumneavoastră  personale, oferind garanţia transparenţei, în ceea ce priveşte manipularea acestora.

 1. De ce am elaborat acest document?

A intrat în vigoare o nouă legislaţie, privind protecţia datelor dumneavoastră personale, care ne obligă să vă informăm despre ceea ce facem cu datele, precum şi să vă furnizăm alte informaţii relevante.

Noua legislaţie, menţionată mai sus, este reprezentată de Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cunoscută drept GDPR. Acronimul, utilizat în textul de mai jos, este „GDPR” .

 1. Cine suntem noi?

Suntem companiile grupului PYRONOVA, principalul sector de activitate fiind activităţile de protecţie împotriva incendiilor. Următoarele companii fac parte din grupul PYRONOVA:

 • PYRONOVA s. r. o., cu sediul social la Landererova 8, 811 09 Bratislava
 • PYRONOVA IS , s.r.o., cu sediul social la Studniční 248/18, 617 00 Brno, Republica Cehă
 • PYRONOVA IS ROMANIA SRL, cu sediul social în Calea Turzii nr. 192, 400495 Cluj-Napoca, România
 • PYRONOVA IS Hungária Kft. , cu sediul social la Építők útja 2 – 4, 2040 Budaörs, Ungaria
 • PYRONOVA IS Deutschland GmbH., cu sediul social la Würzburger Straβe 8, 30880 Laatzen, Germany
 • PYRONOVA IS D.O.O. Novi Sad, cu sediul social la August Cesarca 18, 21000 Novi Sad – Grad, Serbia

Conform GDPR, orice parte, care decide să desfăşoare activităţi ce includ prelucrarea datelor cu caracter personal, precizând scopurile şi  mijloacele unei astfel de prelucrări, este clasificată ca fiind operator de date cu caracter personal.

Prin urmare, dacă aţi furnizat datele dvs. personale (numele şi prenumele, etc.), oricăreia dintre companiile, menţionate mai sus, în scopul încheierii unui contract de achiziţie etc., aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal, iar dumneavoastră vi se atribuie rolul persoanei vizate. În conformitate cu GDPR, persoana vizată este definită ca fiind, persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

În calitate de persoană vizată, puteţi să vă exercitaţi drepturile, conform specificaţiilor, menţionate  mai jos, privind compania sau să o contactaţi pentru mai multe informaţii, privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

 1. Cum ne puteţi contacta?

Contactaţi orice companie din grupul PYRONOVA, care funcţionează ca operator de date, folosind următoarele date de contact:

Toate aceste companii pot fi contactate şi prin poştă, la adresa sediilor lor, menţionate anterior.

4. Ce date personale prelucrăm?

Mai întâi, să definim datele cu caracter personal. Datele personale reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică, prin intermediul cărora aceasta poate fi identificată direct sau indirect. Datele personale cuprind numele, prenumele, tipul şi adresa de reşedinţă, data naşterii, numărul certificatului de naştere, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele privind semnătura şi localizarea sau identificatorul lor online, fotografia, înregistrarea vocală etc. Orice date specifice identităţii fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale unei persoane fizice sunt considerate date cu caracter personal.

Fiecare companie din grupul PYRONOVA prelucrează datele personale necesare pentru desfăşurarea activităţii principale şi a altor activităţi conexe, având în vedere îndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, precum  şi pentru respectarea intereselor sale legitime.

Sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare de bază: titlul, prenumele, numele, data naşterii, numărul certificatului de naştere, adresa de şedere permanentă sau temporară, fotografia, înregistrarea audio-video, cetăţenia, naţionalitatea, semnătura, identificarea angajatorului / companiei, denumirea postului sau funcţia, locul de desfăşurare a activităţii şi numărul de identificare – în cazul titularului unei licenţe comerciale.
 • Date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, fax şi adresa poştală.
 • Datele tranzacţiei: denumirea băncii, numărul contului bancar.
 • Date socio-demografice: indirect vârsta şi sexul.
 • Sistemul CCTV: Înregistrările CCTV care indică o persoană vizată, înregistrări ce permit identificarea acestei persoane, comportamentul şi acţiunile persoanei vizate, incluzând, indirect, în diferite situaţii, anumite categorii de date cu caracter personal, chiar dacă nu sunt necesare sau potrivit intenţiei companiei (de exemplu: starea de sănătate, rasa şi originea etnică, convingeri religioase sau filozofice).

Datele dvs. personale suplimentare pot fi, de asemenea, prelucrate (de exemplu: situaţia în care sunteţi candidat pentru obţinerea unui post în orice companie din cadrul grupului PYRONOVA), precum şi date personale suplimentare, în ceea ce priveşte CV-ul şi scrisoarea dvs. de intenţie sau, dacă sunteţi fost angajat al oricărei companii din grupul PYRONOVA, astfel de date personale suplimentare  sunt prelucrate conform legislaţiei locale în vigoare.

Fiecare companie din cadrul grupului PYRONOVA respectă principiul minimizării datelor, la momentul prelucrării datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă, în mod specific, utilizarea unui domeniu adecvat de date cu privire la scopul prelucrării.

Puteţi solicita o transcriere a datelor dvs. personale, pe care o companie din grupul PYRONOVA o prelucrează, în orice moment, folosind datele de contact furnizate mai sus.

5. Unde transmitem datele dvs. personale?

Companiile din grupul PYRONOVA obţin date personale:

 • direct de la dvs., la încheierea şi în timpul executării unui acord sau a unui contract, precum şi după obţinerea consimţământului dvs. cu privire la procesarea datelor personale;
 • de la alte entităţi, dacă vă exprimaţi consimţământul (de exemplu: din partea unui membru al familiei);
 • din procedurile care implică autorităţi şi organisme publice;
 • din registre, liste şi înregistrări accesibile publicului.

6. De ce prelucrăm datele dvs. personale?

Această parte a documentului oferă detalii cu privire la scopurile pentru care companiile din grupul PYRONOVA prelucrează datele dvs. personale. Secţiunea este împărţită pe categorii, corespunzător cu entităţile ale căror date sunt gestionate, având în vedere o orientare mai uşoară şi o mai bună înţelegere a problemei respective. Vă rugăm să reţineţi faptul că, vă puteţi încadra în mai multe categorii, simultan  (de exemplu: un client care ne trimite o scrisoare este considerat, în acelaşi timp, atât  client, cât  şi expeditor). Companiile din grupul PYRONOVA menţin aceleaşi proceduri de prelucrare a datelor dvs. personale, ce fac obiectul politicilor interne aplicate de întregul grup PYRONOVA. Ca atare, următoarele scopuri de prelucrare a datelor dvs. personale, sortate pe categorii, sunt aceleaşi pentru toate companiile din grupul PYRONOVA.

Se acordă o excepţie cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal de către sistemul CCTV care funcţionează la unitatea PYRONOVA s.r.o. din Trnava, Slovacia, ce reprezintă un tip special de prelucrare a datelor cu caracter personal de către această companie din Grupul Pyronova.

Informaţiile de mai jos includ, de asemenea, detalii privind perioada de stocare a datelor personale, fiind perioada maximă pentru care vă putem prelucra datele personale în scopurile definite. În realitate, însă, vom proceda la lichidarea sau pseudonimizarea datelor cu caracter personal, înainte de expirarea acestei perioade, în cazul în care considerăm că datele cu caracter personal nu sunt necesare, în ceea ce priveşte intenţiile de prelucrare.

Având în vedere seriozitatea cu care compania tratează protecţia datelor dvs. personale, dorim să vă asigurăm asupra faptului că, datele dvs. personale nu vor fi divulgate niciunei entităţi, în cazul în care, nu sunt necesare sau fără importanţă practică pentru entitatea care le solicită.

Reţineţi că, prelucrarea datelor dvs. personale poate avea la bază mai multe dintre temeiurile juridice specificate mai jos. Dispariţia oricărui temei juridic (de exemplu: acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) nu poate duce la încetarea prelucrării datelor dvs. personale, dacă sunt prelucrate în baza unui alt temei juridic existent.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi compania respectivă a grupului PYRONOVA, folosind datele de contact furnizate mai sus.

 

Client / fost client la momentul intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi un client căruia o companie din grupul PYRONOVA îi furnizează servicii, aceasta vă prelucrează datele cu caracter personal, în scopul necesar pentru oricare dintre următoarele domenii de aplicabilitate, în funcţie de starea relaţiei dvs. contractuale:

(1) pentru pregătirea, negocierea, încheierea, modificarea şi păstrarea evidenţei relaţiei contractuale cu dvs.,

(2) în scopul realizării relaţiei contractuale încheiate cu dvs.;

(3) pentru a arhiva toate documentele, inclusiv comunicarea legată de relaţia contractuală încheiată cu dvs., în interesul protejării drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale, precum  şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor;

(4) îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală privind contabilitatea.

Dacă aţi fost client căruia o companie din grupul PYRONOVA i-a furnizat servicii, în momentul în care a intrat în vigoare GDPR, dar nu mai sunteţi client, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul necesar pentru arhivarea tuturor documentelor, inclusiv comunicările legate de  relaţia contractuală încheiată cu dvs. în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia, precum şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare privind gestionarea înregistrărilor.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: respectarea contractului de către compania care este parte la acesta, inclusiv orice relaţie pre-contractuală cu dvs. (Articolul 6 (1) (b) din GDPR), îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale [Articolul 6 (1) (f) din GDPR].

Interesele legitime:  protejarea drepturilor companiei şi executarea creanţelor acesteia.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Birouri fiscale, autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, furnizori de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consilieri fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri şi alţi furnizori.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal din documentaţia clasificată în această categorie sunt păstrate pentru o perioadă de zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesară o perioadă mai lungă de păstrare, din alte motive.

Persoana care acţionează sau care a acţionat în numele unui client

Dacă sunteţi o persoană care acţionează sau care a acţionat în numele unui client (cum ar fi: angajatul său, membru al unui organism, subcontractant sau altă persoană), o companie din grupul PYRONOVA vă prelucrează datele cu caracter personal în scopul necesar pentru oricare dintre următoarele domenii, în funcţie de statutul relaţiei dvs. contractuale cu clientul:

(1) pregătirea, negocierea, încheierea, modificarea şi menţinerea înregistrărilor relaţiei contractuale cu clientul;

(2) în scopul realizării relaţiei contractuale încheiate cu clientul;

(3) arhivarea tuturor documentelor, inclusiv a comunicărilor legate de relaţia contractuală încheiată cu clientul, în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor sale, precum  şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare privind gestionarea înregistrărilor;

(4) îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală privind contabilitatea.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:  îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 alineatul (1) lit. (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale [Articolul 6 alineatul (1) lit. (f) din GDPR).

Interesele legitime:  încheierea şi îndeplinirea relaţiei contractuale cu clientul / protejarea drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Clienţi, birouri fiscale, autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, furnizori de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consilieri fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri şi alţi furnizori.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale din documentaţia clasificată în această categorie sunt păstrate pentru o perioadă de zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesar un termen mai lung de stocare, din alte motive.

Furnizorul / fostul furnizor la momentul intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi furnizor al unei companii din grupul PYRONOVA, care oferă bunuri sau servicii, respectiva companie vă prelucrează datele personale în scopul necesar, în oricare dintre următoarele domenii, în funcţie de statutul relaţiei dvs. contractuale:

(1) pregătirea, negocierea, încheierea, modificarea şi  menţinerea înregistrărilor relaţiei contractuale cu dvs.;

(2) în scopul realizării relaţiei contractuale încheiate cu dvs.;

(3) arhivarea tuturor documentelor, inclusiv a comunicărilor legate de relaţia contractuală încheiată cu dvs., în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor sale, precum  şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor;

(4) îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală privind contabilitatea;

(5) îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală, privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, precum  şi angajarea ilegală în cadrul auditurilor, în vederea  determinării legalităţii, în acest sens, în locaţiile de desfăşurare ale unui proiect al companiei.

Dacă aţi fost furnizor, căruia o companie din grupul PYRONOVA îi oferea servicii în momentul în care a intrat în vigoare GDPR, dar nu mai sunteţi furnizor, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul necesar, în vederea arhivării tuturor documentelor, inclusiv comunicările legate de relaţia contractuală încheiată cu dvs., în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia, precum  şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare privind gestionarea înregistrărilor.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: îndeplinirea contractului de către compania care este parte la acesta, inclusiv orice relaţie pre-contractuală cu dvs. (Articolul 6 (1) (b) din GDPR), îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale [Articolul 6 (1) (f) din GDPR].

Interesele legitime:  protejarea drepturilor companiei şi executarea creanţelor acesteia.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Birouri fiscale, autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, furnizori de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consilieri fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri şi clienţi.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale din documentaţia clasificată în această categorie sunt păstrate pe o perioadă de zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesar un termen mai lung de stocare, din alte motive.

Persoana care acţionează sau care a acţionat în numele unui furnizor

Dacă sunteţi o persoană care acţionează sau una care a acţionat în numele unui furnizor (cum ar fi un angajat al acesteia, membru al unui organism, subcontractant sau altă persoană), o companie din grupul PYRONOVA vă prelucrează datele personale în scopul necesar, în oricare dintre următoarele domenii, în funcţie de statutul relaţiei dvs. contractuale cu furnizorul:

(1) pregătirea, negocierea, încheierea, modificarea şi  menţinerea înregistrărilor relaţiei contractuale cu furnizorul;

(2) în scopul realizării relaţiei contractuale încheiate cu furnizorul;

(3) arhivarea tuturor documentelor, inclusiv a comunicărilor legate de relaţia contractuală încheiată cu furnizorul, în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor sale, precum  şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor;

(4) îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală, privind contabilitatea;

(5) îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală, privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, precum şi angajarea ilegală în cadrul auditurilor, în vederea determinării legalităţii, în acest sens, în locaţiile de desfăşurare ale unui proiect al companiei.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:  îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 alineatul (1) lit. (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale [Articolul 6 alineatul (1) lit. (f) din GDPR).

Interesele legitime: încheierea şi îndeplinirea relaţiei contractuale cu furnizorul / protecţia drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Furnizori, birouri fiscale, autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, furnizori de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consilieri fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri şi clienţi.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale din documentaţia clasificată în această categorie sunt păstrate pe o perioadă de zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesar un termen mai lung de stocare, din alte motive.

Candidatul la post

Dacă sunteţi un candidat care solicită o funcţie la o companie din cadrul grupului PYRONOVA, datele dvs. personale sunt prelucrate pentru a vă evalua în scopul îndeplinirii funcţiei solicitate, precum  şi în scopul invitării la un interviu pentru postul respectiv.

Dacă nu sunteţi angajat pentru funcţia solicitată, dar compania ar dori să vă contacteze în viitor, cu privire la disponibilitatea altor posturi / funcţii, datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru a păstra înregistrările potenţialilor candidaţi calificaţi.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:  consimţământul dvs. liber şi neechivoc faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal (Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR). Dacă sunteţi un candidat, iar compania a primit date de la o altă persoană fizică (de exemplu: cunoştinţa, membrul familiei sau prietenul dvs.), temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale reprezintă, de asemenea, consimţământul dvs. scris, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal [Articolul 6 alineatul 1) (a) din GDPR). În acest caz, nu vom accepta şi nici nu vom prelucra, în continuare, datele dvs. personale furnizate de o astfel de terţă parte, fără consimţământul dvs.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Nu există.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale sunt stocate în perioada pentru care v-aţi exprimat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de candidat, sau pentru o perioadă mai scurtă, până când este revocat acest consimţământ.

 

Fost angajat la momentul intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi fost angajat al unei companii din grupul PYRONOVA , datele dvs. personale sunt prelucrate doar în scopul arhivării în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia, precum  şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:  îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 alineatul (1) lit. (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale [Articolul 6 alineatul (1) lit. (f) din GDPR).

Interese legitime: protejarea drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Autorităţi şi organisme de stat şi de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, curieri şi transportatori poştali.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale din dosarele personalului sunt stocate pentru o perioadă de şaptezeci de ani de la data naşterii.  Datele personale, privind documentele de salarizare, sunt păstrate pentru o perioadă de cincizeci de ani. Datele cu caracter personal, privind înregistrările de participare şi concediu, sunt păstrate pe o perioadă de trei ani. Datele personale, din alte documente, sunt păstrate pentru o perioadă de trei  până la zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesar un termen mai lung de stocare, din alte motive.

 

Soţii, copiii aflaţi în întreţinere, părinţii copiilor aflaţi în întreţinere şi alţi membri apropiaţi ai familiei angajaţilor / soţilor foştilor angajaţi, la momentul intrării în vigoare a GDPR, copiii aflaţi în întreţinerea foştilor angajaţi la momentul intrării în vigoare a GDPR, părinţii copiilor aflaţi în întreţinerea foştilor angajaţi la momentul intrării în vigoare a GDPR şi alţi membri apropiaţi ai familiei foştilor angajaţi la momentul intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi soţ / soţie, copil aflat în întreţinere, părinte al unui copil aflat în întreţinere sau alt membru apropiat de familie, al unui angajat al unei companii din grupul PYRONOVA, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul RU şi agendei de salarizare în legătură cu acest angajat, precum  şi arhivarea ulterioară, în conformitate cu legislaţia locală.

Dacă sunteţi soţ / soţie, copil aflat în întreţinere, părinte al unui copil aflat în întreţinere sau alt membru apropiat de familie, al unui fost angajat al unei companii din grupul PYRONOVA, datele dvs. personale au fost prelucrate în scopul RU şi agendei de salarizare, în legătură cu acest angajat, precum  şi arhivarea datelor, în conformitate cu legislaţia locală.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale: îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 (1) (c) GDPR).

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Companii de asigurări de sănătate, asigurări sociale, birouri fiscale, instituţii de economii de pensii suplimentare, companii de administrare a pensiilor, Inspectoratul Teritorial al Muncii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, autorităţi şi organe de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, găzduire web sau furnizori de servicii cloud, curieri, transportatori poştali şi bănci.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale sunt stocate pentru o perioadă de la trei la zece ani.

 

Partener / fost partener la momentul intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi partener al unei companii din grupul PYRONOVA, datele dvs. personale sunt prelucrate: (1) pentru a vă înregistra pe lista partenerilor gestionaţi de companie şi modificările aduse acesteia;

(2) pentru a vă înregistra şi efectua modificări în înregistrarea datelor dvs. personale în registre publice şi ştergerea din acestea;

(3) pentru completarea, utilizarea şi stocarea documentelor corporative, a documentelor conexe şi a comunicării, astfel încât stocarea respectivă să se facă în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor sale, precum şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare referitoare la gestionarea înregistrărilor;

(4) pentru a îndeplini drepturile şi obligaţiile companiei în raporturile sale cu dvs., în calitate de partener;

(5) pentru a îndeplini obligaţiile statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală referitoare la contabilitate.

Dacă aţi fost partener al unei companii din grupul PYRONOVA, în momentul în care a intrat în vigoare GDPR, dar nu mai sunteţi partener, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul necesar:

(1) de utilizare şi stocare a tuturor documentelor corporative, a documentelor conexe şi a comunicărilor, dacă respectiva stocare este efectuată în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia, precum şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: îndeplinirea responsabilităţilor companiei căreia i-aţi fost partener (Articolul 6 (1) (b) din GDPR), îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (f) din GDPR).

Interese legitime: protejarea drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Camera de Comerţ şi Industrie, Registrul Comerţului, autorităţile şi organele de stat de interes public, furnizorii de software standard sau suport tehnic, furnizorii de servicii de găzduire web sau furnizorii de servicii cloud, furnizorii de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consilieri fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale din procesele-verbale de la şedinţele partenerilor companiei, din alte documente corporative şi documentele conexe, precum şi comunicatele, sunt stocate pe o perioadă de cinci ani de la desfiinţarea companiei. Datele personale din documentele agendei contabile sunt păstrate pentru o perioadă de zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesară o perioadă mai lungă de stocare, din alte motive. Datele personale din lista de parteneri, păstrată de companie, sunt stocate pe durata perioadei în care dvs. rămâneţi partener în cadrul operatorului de date cu caracter personal. Datele personale, din alte documente, sunt stocate pentru o perioadă de zece ani de la încetarea relaţiei dintre partener şi companie.

 

Organismul statutar / fostul organism statutar la data intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi organismul statutar al unei companii din grupul PYRONOVA, datele dvs. personale sunt prelucrate:

(1) pentru pregătirea, negocierea, încheierea, modificarea şi menţinerea evidenţei relaţiei contractuale cu dvs.;

(2) în scopul realizării relaţiei contractuale încheiate cu dvs.;

(3) pentru a vă înregistra şi a efectua modificări asupra înscrierii datelor dvs. personale în registrele publice şi ştergerea lor din acestea;

(4) pentru completarea, utilizarea şi stocarea documentelor corporative, a documentelor şi comunicărilor aferente, astfel încât stocarea să se efectueze în interesele protejării drepturilor companiei, precum  şi în interesul legitim de a-şi exercita creanţele, în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor;

(5) îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală, privind contabilitatea.

Dacă aţi fost un organism statutar al unei companii din grupul PYRONOVA, în momentul în care a intrat în vigoare GDPR, dar nu mai sunteţi partener, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul necesar, în vederea  utilizării şi stocării tuturor documentelor corporative şi a altor documente  conexe, precum şi al comunicărilor, dacă respectiva stocare este efectuată în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia, precum  şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: îndeplinirea contractului de către compania, care este parte la acesta, inclusiv orice relaţie pre-contractuală cu dvs. (Articolul 6 (1) (b) din GDPR), îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale [Articolul 6 (1) (f) din GDPR].

Interesele legitime:  protejarea drepturilor companiei şi executarea creanţelor acesteia.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Camera de Comerț și Industrie, Registrul Comerţului, autorităţile şi organele de stat de interes public, furnizorii de software standard sau suport tehnic, furnizorii de servicii de găzduire web sau furnizorii de servicii cloud, furnizorii de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consilieri fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal, privind autorizarea desfăşurării unei activităţi specifice sau alte activităţi, din procesele-verbale încheiate în cadrul şedinţelor organului statutar al companiei, din alte documente corporative şi documentele conexe, precum şi comunicatele, sunt stocate pentru o perioadă de cinci ani de la desfiinţarea operatorului. Datele personale din documentele agendei contabile sunt păstrate pentru o perioadă de zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesară o perioadă mai lungă de stocare, din alte motive. Datele personale, din alte documente (de exemplu: acorduri), sunt păstrate pe o perioadă de zece ani de la încetarea relaţiei contractuale dintre organismul statutar şi companie.

Debitor / fost debitor la momentul intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi debitor al unei companii din grupul PYRONOVA, datele dvs. personale sunt prelucrate pentru colectarea extrajudiciară a creanţelor sale, inclusiv arhivarea ulterioară a documentelor în interesul protejării drepturilor companiei şi al aplicării acestora.

Dacă aţi fost debitor într-o companie din cadrul grupului PYRONOVA, la data intrării în vigoare a GDPR, dar nu mai sunteţi, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul arhivării documentaţiei în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:  interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (f) GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (f) GDPR).

Interese legitime: protejarea drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale.

Categorii de destinatari potenţiali: Furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, consilieri juridici, bănci, transportatori poştali, curieri.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale sunt stocate pentru o perioadă de zece ani de la finalizarea procesului de colectare.

Persoana care acţionează în numele unui debitor / Persoană care a acţionat în numele unui fost debitor

Dacă  sunteţi o persoană care acţionează în numele debitorului nostru (cum ar fi: angajatul său, membru al unui organism, subcontractant sau altă persoană), datele dvs. personale sunt prelucrate de o companie din grupul PYRONOVA, având ca scop colectarea extrajudiciară a creanţelor sale, inclusiv arhivarea ulterioară a documentaţiei în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor sale.

Dacă sunteţi o persoană care a acţionat în numele debitorului nostru (cum ar fi: angajatul său, membru al unui organism, subcontractant sau altă persoană), datele dvs. personale sunt prelucrate de o companie din grupul PYRONOVA, având ca scop colectarea extrajudiciară a creanţelor sale, şi, dacă sunt colectate, pentru arhivarea ulterioară a documentaţiei în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în temeiul legislaţiei locale (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi în interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 alineatul (1) din GDPR).

Interese legitime: protejarea drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, consilieri juridici, bănci, transportatori poştali, curieri.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale sunt stocate pentru o perioadă de zece ani de la finalizarea procesului de colectare.

Parte la o procedură / fosta parte la o procedură, la data intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi parte la orice instanţă, sau altă procedură, în orice situaţie legală desfăşurată împotriva unei companii din cadrul grupului PYRONOVA sau, din contră, o companie din grupul PYRONOVA este angajată sau iniţiază o astfel de procedură împotriva dvs. și / sau a altei părţi în proces, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul efectuării unei astfel de proceduri şi a arhivării ulterioare a documentaţiei în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia.

Dacă aţi fost parte la orice instanţă judecătorească sau altă procedură, în orice situaţie legală împotriva unei companii din grupul PYRONOVA sau, din contră, o companie din grupul PYRONOVA a fost implicată sau a iniţiat o astfel de procedură împotriva dvs. și / sau a unei alte părţi la procedură, dar nu mai era implicată, la data intrării în vigoare a GDPR, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul efectuării unei astfel de proceduri şi a arhivării ulterioare a documentaţiei, în interesul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în temeiul legislaţiei locale (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi în interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 alineatul (1) din GDPR).

Interesele legitime:  protejarea drepturilor companiei şi executarea creanţelor acesteia.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Instanţele judecătoreşti, tribunalele de arbitraj, executorii judecătoreşti, organele de drept implicate în procedurile penale, autorităţile şi organele de stat de interes public, părţile participante la proceduri – inclusiv martori, experţi, interpreţi şi alţii; furnizori de software standard sau suport tehnic, găzduire web sau furnizori de servicii cloud, furnizorii de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consultanţi fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale sunt stocate pentru o perioadă de zece ani de la finalizarea procedurii.

Destinatarii şi expeditorii poştali /  Foştii destinatari şi expeditori, la data intrării în vigoare a GDPR

Dacă sunteţi destinatarul oricărei corespondenţe trimise de o companie din grupul PYRONOVA sau un expeditor de la care se primeşte corespondenţa, fie pe suport tipărit, fie pe cale electronică, prin poştă electronică, compania vă prelucrează datele cu caracter personal în scopul înregistrării corespondenţei, conform legislaţiei locale.

Dacă sunteţi destinatarul unei felicitări de Crăciun / de Anul Nou de la o companie din cadrul grupului PYRONOVA, compania vă prelucrează datele cu caracter personal în interesele legitime ale companiei.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în temeiul legislaţiei locale (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi în interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 alineatul (1) din GDPR).

Interesele legitime: menţinerea unor relaţii bune în cercurile de afaceri, consolidarea numelui şi reputaţiei companiei.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, curieri şi transportatori poştali.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale sunt stocate pentru o perioadă de zece ani în înregistrările poştale. Dacă interesele legitime ale companiei persistă după relaţia cu destinatarul, care se poate încheia după întreruperea completă a colaborării sau după o perioadă extinsă de timp.

Persoana care acţionează în numele destinatarilor şi expeditorilor / Persoana care acţionează în numele foştilor destinatari şi expeditori

Dacă sunteţi o persoană care acţionează în numele destinatarului oricărei corespondenţe trimise de o companie din grupul PYRONOVA sau o persoană care a acţionat în numele unui expeditor de la care a fost primită sau primită corespondenţa, fie pe suport tipărit, fie pe suport electronic, (cum ar fi: angajatul său, membru al unui organism, subcontractant sau altă persoană), compania vă prelucrează datele cu caracter personal în scopul trimiterii înregistrărilor, în conformitate cu legislaţia locală.

Dacă aţi primit o felicitare de Crăciun / de Anul Nou de la o companie din cadrul grupului PYRONOVA, compania vă prelucrează datele cu caracter personal în interesele legitime ale companiei.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei în temeiul legislaţiei locale (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi în interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 alineatul (1) din GDPR).

Interesele legitime: menţinerea unor relaţii bune în cercurile de afaceri, consolidarea numelui şi a reputaţiei companiei.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, curieri şi transportatori poştali.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale sunt stocate pentru o perioadă de zece ani în înregistrările poştale. Dacă interesele legitime ale companiei persistă după relaţia cu destinatarul, care se poate încheia după întreruperea completă a colaborării sau după o perioadă extinsă de timp, păstrarea datelor poate continua.

Persoana vizată

Dacă sunteţi o persoană vizată, care îşi exercită drepturile în baza GDPR, împotriva unei companii din grupul PYRONOVA, datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul de a se conforma acestei (acestor) solicitări.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia UE şi legislaţia locală (Articolul 6 (1) (c) din GDPR).

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, curieri şi transportatori poştali.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale sunt stocate pentru o perioadă de un an de la finalizarea solicitării.

Participant la un eveniment social

Dacă sunteţi invitat, sau vă înregistraţi, pentru a participa la un eveniment social organizat de o companie din grupul PYRONOVA, căreia i-aţi furnizat datele dvs. personale, aceste date sunt prelucrate în scopul organizării evenimentului şi a asigurării participării la evenimentul social organizat. Pot fi efectuate fotografii la evenimentele sociale în scopuri de marketing şi promoţionale ale companiei PYRONOVA, iar prezenţa dumneavoastră în zona rezervată exclusiv evenimentului, reprezintă consimţământul Dvs. faţă de fotograf, în vederea prelucrării acestor date personale. Vă rugăm să rămâneţi în afara zonei desemnate pentru desfăşurarea evenimentului, dacă nu sunteţi de acord cu o asemenea prelucrare. Aveţi dreptul de a vă opune fotografierii, în orice moment. Fotografiile, în care sunteţi captat,  pot fi publicate pe profilul reţelei sociale a companiei, cu acordul dvs.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: consimţământul dumneavoastră liber şi neechivoc faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal (Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR). Consimţământul poate fi furnizat în scris sau prin afirmarea acţiunii întreprinse sub forma fotografierii, în mod voluntar. În ceea ce priveşte invitarea şi asigurarea participării dvs. la un eveniment social, temeiul legal urmărit este în interesul legitim al companiei (Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

Interesele legitime: menţinerea unor relaţii bune în cercurile de afaceri, consolidarea numelui şi a reputaţiei companiei.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Companiile care oferă servicii de fotografiere, operatori de reţele sociale, utilizatori înregistraţi ai reţelelor sociale.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Dacă interesele legitime ale companiei persistă, după relaţia cu dvs., care se poate încheia după întreruperea completă a colaborării sau după o perioadă extinsă de timp,  dacă vă exprimaţi consimţământul, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe perioada pentru care v-aţi exprimat consimţământul, până când acesta este revocat, cu excepţia cazului în care, nu este definită o astfel de perioadă.

Utilizatorii reţelelor sociale

Grupul PYRONOVA şi companiile din grupul PYRONOVA au stabilit profiluri pe reţelele sociale (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn şi altele), care au ca rezultat prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor înregistraţi, ce sunt utilizate de profilurile noastre administrate profesional. Această prelucrare este supusă unor condiţii separate, în vederea protejării confidenţialităţii, condiţii ce sunt publicate, în mod transparent, în cadrul profilurilor noastre de reţele sociale.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: consimţământul dvs. liber şi neechivoc, faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal (articolul 6 (1) (a) din GDPR), – confirmat printr-o acţiune sau o interacţiune clară prin intermediul profilului nostru (de exemplu: „Like” sau „Share”) sau alte acţiuni afirmative luate în legătură cu utilizarea profilului reţelei noastre sociale (de exemplu: prin comentarea postărilor).

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Operatori de reţele sociale, utilizatori înregistraţi ai reţelelor sociale.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Până când revocaţi consimţământul, cu excepţia cazului în care, prelucrarea datelor cu caracter personal este terminată mai devreme.

Partea care solicită sponsorizare

Dacă sunteţi o parte care solicită sponsorizare, datele dvs. personale vor fi prelucrate de o companie din grupul PYRONOVA:

(1) pentru a vă evalua solicitarea de sponsorizare;

(2) pentru a încheia un acord potenţial de sponsorizare;

(3) realizarea sa;

(4) pentru a arhiva toate documentele, inclusiv comunicarea, referitoare la acordul încheiat cu dvs., în scopul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia, precum  şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor;

(5) pentru a îndeplini obligaţiile statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală, privind contabilitatea.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: îndeplinirea contractului, de către compania care este parte la acesta, inclusiv orice relaţie pre-contractuală cu dvs. (Articolul 6 (1) (b) din GDPR), îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 (1) (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (f) din GDPR).

Interese legitime: protejarea drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Birouri fiscale, autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, furnizori de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consilieri fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri şi alţi furnizori.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale din documentaţia clasificată în acest scop sunt păstrate pentru o perioadă de zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesar un termen mai lung de stocare, din alte motive.

 

Persoană care reprezintă un terţ ce solicită sponsorizare / Persoană care a reprezentat un terţ ce a solicitat sponsorizare

Dacă sunteţi o persoană care reprezintă un terţ ce solicită sponsorizare sau care a reprezentat un astfel de terţ (cum ar fi: angajatul său, membru al unui organism), datele dvs. personale pot fi prelucrate de către o companie din cadrul grupului PYRONOVA, din oricare dintre următoarele motive:

(1) pentru a vă evalua solicitarea de sponsorizare;

(2) pentru a încheia un acord potenţial de sponsorizare;

(3) pentru realizarea sa;

(4) pentru a arhiva toate documentele, inclusiv comunicarea, referitoare la acordul încheiat cu dvs. în scopul protejării drepturilor companiei şi al exercitării creanţelor acesteia, precum şi în scopul îndeplinirii obligaţiilor statutare, privind gestionarea înregistrărilor;

(5) pentru a îndeplini obligaţiile statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală, privind contabilitatea.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:  îndeplinirea obligaţiilor statutare ale companiei, în conformitate cu legislaţia locală (Articolul 6 alineatul (1) lit. (c) din GDPR) şi interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale [Articolul 6 alineatul (1) lit. (f) din GDPR).

Interesele legitime: încheierea şi îndeplinirea relaţiei contractuale cu terţul care solicită sponsorizare / protejarea drepturilor companiei şi exercitarea creanţelor sale.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Birouri fiscale, autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, furnizori de servicii profesionale (consilieri juridici, contabili, consilieri fiscali, auditori), bănci, transportatori poştali, curieri şi alţi furnizori.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Datele personale din documentaţia clasificată în acest scop sunt păstrate pentru o perioadă de zece ani, cu excepţia cazului în care, este necesar un termen mai lung de stocare, din alte motive.

 

Alte persoane care ne contactează

Dacă nu vă aflaţi în niciuna dintre categoriile de mai sus şi ne contactaţi, utilizând datele dvs. personale, vom prelucra aceste date cu caracter personal în scopul soluţionării cererii dvs., precum  şi în scopul contactării Dvs. ulterioare, în vederea comunicării rezultatului.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale: consimţământul dumneavoastră liber şi neechivoc, faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal (Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), exprimat printr-o acţiune afirmativă (prin contactarea noastră).

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor personale: Autorităţi şi organisme de stat de interes public, furnizori de software standard sau suport tehnic, furnizori de servicii de găzduire web sau furnizori de servicii cloud, curieri şi transportatori poştali, alţi furnizori.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Pentru  perioada necesară, în vederea  rezolvării solicitării efectuate, sau până la momentul în care revocaţi consimţământul.

Vizitarea complexului PYRONOVA IS ROMANIA S.R.L., din Cluj-Napoca, România

Dacă vizitaţi unitatea noastră PYRONOVA IS ROMANIA S.R.L., situată la adresa din Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 192, 400495, jud. Cluj, România, datele dvs. personale vor fi prelucrate de sistemul CCTV, instalat pentru a proteja proprietatea acestei companii şi a bunurilor personalului companiei, din motive de protecţie a sănătăţii şi pentru a proteja ordinea publică, siguranţa şi prevenirea comiterii infracţiunilor sau a delictelor, precum  şi pentru detectarea acestora.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:  interesele legitime ale companiei, care necesită prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (f) din GDPR).

Interesele legitime: protecţia proprietăţii companiei / proprietăţii externe / protecţia sănătăţii / protecţia ordinii publice, siguranţa şi prevenirea comiterii infracţiunilor sau delictelor şi detectarea acestora.

Categoriile potenţialilor destinatari ai datelor dvs. personale: Organe de drept, Instanţe, consilieri juridici.

Perioada (maximă) de păstrare a datelor cu caracter personal: Înregistrările CCTV sunt păstrate pentru o perioadă de cincisprezece zile, după înregistrare. Există o excepţie, în cazul în care, o entitate, cu drept de aplicare a legii, autorizată să investigheze o infracţiune, emite un ordin de păstrare a înregistrării din sistemul CCTV, în vederea împiedicării ştergerii acesteia; în caz contrar, procedurile, în curs de desfăşurare, pot fi puse în pericol, în detrimentul persoanei prejudiciate.

7. Sunteţi obligat să furnizaţi datele dvs. personale?

Dacă temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale este acela de a permite companiei din grupul PYRONOVA să îşi îndeplinească obligaţiile statutare, iar dvs. refuzaţi să furnizaţi aceste date, refuzul Dvs. poate atrage diferite daune, pe care compania le poate invoca, în eventualitatea demarării unor  proceduri împotriva dumneavoastră, având ca scop acoperirea acestor daune suferite de către companie (cum ar fi: o amendă percepută în legătură directă cu o astfel de nerespectare).

În acest caz, furnizarea datelor dvs. personale este o cerinţă legală, fiind obligatorie.

În alte cazuri, netransmiterea datelor dvs. cu caracter personal, solicitate într-un cadru legal, poate duce la neîncheierea unui contract sau a unui potenţial acord, furnizarea datelor cu caracter personal fiind voluntară, în acest caz.

Dacă temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale este încheierea sau executarea unei relaţii contractuale cu o companie din cadrul grupului PYRONOVA, iar dvs. refuzaţi să furnizaţi datele  personale, nu vi se va permite să desfăşuraţi o relaţie contractuală cu compania grupului PYRONOVA. Furnizarea datelor personale este opţională.

Dacă un interes legitim al unei companii din grupul PYRONOVA reprezintă temeiul legal, în vederea  prelucrării datelor dvs. personale, în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR, trebuie să permiteţi o astfel de prelucrare, dar, totuşi, aveţi dreptul de a vă opune.

Dacă acordul sau consimţământul dvs., pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezintă temeiul legal al prelucrării datelor personale şi refuzaţi să vă exprimaţi acordul, faţă de o companie din cadrul grupului PYRONOVA, este imposibilă prelucrarea în scopul specificat, sau să acţionaţi corespunzător (de exemplu: dacă sunteţi un candidat la o funcţie în cadrul unei companii din grupul PYRONOVA şi nu vă exprimaţi consimţământul pentru prelucrarea datelor personale, nu vom putea examina calificările dvs. şi, în consecinţă,  nu vom avea baza legală pentru a vă invita la interviu).

Furnizarea datelor personale este opţională.

8. Cum vă puteţi revoca consimţământul, dacă prelucrarea datelor dvs. personale are la bază un astfel de acord?

În cazul în care, prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe consimţământul acordat unei companii din cadrul grupului PYRONOVA, puteţi revoca acest consimţământ, în orice moment, prin notificarea companiei, utilizând datele sale de contact furnizate mai sus. Conţinutul acestei notificări include exprimarea intenţiei de revocare a consimţământului liber exprimat anterior.

Revocarea consimţământului, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, nu aduce atingere legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal, procesate înainte de revocare.

Revocarea consimţământului, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. personale, nu atrage încetarea procesului de prelucrare a acestor date, decât pentru scopurile şi categoriile de date pe care le-aţi menţionat în cadrul notificării, înaintată către una din companiile Grupului PYRONOVA.

9. Ce alte drepturi aveţi, în ceea ce priveşte datele personale?

În primul rând, aveţi dreptul la informaţii clare, transparente şi uşor de înţeles, cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale, precum  şi la aducerea la cunoştinţă a drepturilor dumneavoastră.

În acest sens, aveţi următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa datele cu caracter personal – aveţi dreptul să primiţi o copie a datelor personale pe care o companie din grupul PYRONOVA le păstrează, cu privire la dvs., precum şi informaţii referitoare, la modul în care, utilizează datele dvs. personale. În cele mai multe cazuri, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale în formă scrisă, cu excepţia situaţiei în care, solicitaţi ca aceste date să fie furnizate într-o altă formă. Dacă solicitaţi aceste informaţii prin mijloace electronice, vă vor fi furnizate în format electronic, dacă acest lucru este posibil, din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – vom lua măsurile necesare pentru a asigura exactitatea, completitudinea şi actualitatea datelor dvs. personale, deţinute de către o companie din cadrul grupului PYRONOVA. În cazul în care, consideraţi că datele dvs. personale sunt inexacte, incomplete sau neactualizate, nu ezitaţi să contactaţi o companie din grupul PYRONOVA, pentru a solicita rectificarea acestor date.
 • Dreptul de ştergere (dreptul de a fi uitat) – aveţi dreptul să solicitaţi ca o companie din cadrul grupului PYRONOVA să vă şteargă datele personale (de exemplu: datele personale pe care le-a obţinut de la dvs. anterior, dar care nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul iniţial al prelucrării). Dreptul dvs. trebuie comparat cu toate circumstanţele relevante (de exemplu: compania poate avea obligaţii juridice şi de reglementare specifice sau interese eligibile, ceea ce înseamnă că nu poate respecta această solicitare).
 • Dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal – în anumite circumstanţe, sunteţi eligibil să solicitaţi ca o companie din cadrul grupului PYRONOVA să nu mai folosească datele dvs. personale. Astfel de circumstanţe pot include, în cazul în care consideraţi că datele personale, pe care le deţin despre dvs., sunt potenţial inexacte, sau în cazul în care, consideraţi că nu mai este necesară utilizarea şi prelucrarea acestor date personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – în anumite circumstanţe, aveţi dreptul să solicitaţi, ca o companie din grupul PYRONOVA să transfere datele personale, pe care le-aţi furnizat unei terţe părţi alese de dumneavoastră. Dreptul la un astfel de transfer implică datele personale obţinute de dvs., doar pe baza consimţământului personal sau a unui acord, în care sunteţi una din părţile implicate.
 • Dreptul de a obiecta – aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, pe baza intereselor legitime ale unei companii din grupul PYRONOVA. Dacă sunteţi convins că, firma nu are un motiv convingător şi legitim pentru o astfel de prelucrare şi vă opuneţi unei astfel de prelucrări, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate.
 • Dreptul de a solicita iniţierea procedurii de protecţie a datelor cu caracter personal – în cazul în care, consideraţi că o companie din cadrul grupului PYRONOVA vă prelucrează datele cu caracter personal, în mod nedrept sau ilegal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea competentă pentru protecţia datelor cu caracter personal din statul membru al (SEE), în care locuiţi, lucraţi sau în care se presupune că, a avut loc o încălcare a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a respinge decizia individuală automatizată şi profilarea – aveţi dreptul de a fi scutit de luarea deciziilor, care utilizează exclusiv mijloace automate de prelucrare, inclusiv profilare şi care au efecte juridice ce vă implică sau vă influenţează în alt sens, în mod semnificativ.

Aceste drepturi sunt specificate în detaliu în Articolele 15-22 din GDPR. Contactaţi-ne, în orice moment, pentru a afla mai multe detalii despre drepturile dvs. GDPR stabileşte condiţiile generale pentru exercitarea drepturilor dvs. individuale. Existenţa unor astfel de drepturi nu înseamnă, neapărat că, o companie din grupul PYRONOVA le va respecta în mod automat, odată ce au fost implementate, deoarece anumite excepţii pot fi folosite în diferite situaţii, iar unele drepturi sunt legate de condiţii specifice, care nu pot fi îndeplinite în toate cazurile. Compania din grupul PYRONOVA va examina orice solicitare formulată, cu privire la un anumit drept, verificând aspectele juridice şi aplicabilitatea oricăror excepţii.

Puteţi să vă exercitaţi, oricare dintre drepturi, în orice moment, cu privire la o companie din grupul PYRONOVA, utilizând datele de contact furnizate mai sus. Liniile directoare interne ale grupului PYRONOVA stabilesc procedura de gestionare a acestor notificări.

10. Unde transmitem datele dvs. personale?

Nu avem intenţia de a vă transmite datele personale transfrontalier şi către ţările din afara Spaţiului Economic European (care include UE, Islanda, Norvegia şi Lichtenstein).

11. Cum prelucrăm datele dvs. personale?

Noi prelucrăm datele personale în format electronic, pe servere, în baze de date PC-uri sau pe alte dispozitive, precum şi pe suport tipărit.

Niciuna dintre companiile din grupul PYRONOVA nu efectuează operaţiuni de prelucrare, care ar putea determina luarea deciziilor cu efect juridic sau ar putea avea alte efecte semnificative asupra persoanei dvs., pe baza unei prelucrări automate a datelor dvs. personale. De asemenea, companiile din grupul PYRONOVA nu utilizează profilarea, atunci când prelucrează date cu caracter personal.

12. Cum asigurăm protecţia datelor dvs. personale?

Siguranţa datelor dvs. personale este principala noastră prioritate. Pentru a asigura protecţia datelor dvs. personale, am adoptat o serie de măsuri tehnice şi organizatorice necesare.

13. Nesatisfăcut?

Dacă nu sunteţi mulţumit de modul în care grupul PYRONOVA vă prelucrează datele personale, vă rugăm să nu ezitaţi a ne contacta, utilizând oricare dintre detaliile de contact specificate mai sus.

14. Când intră în vigoare aceste principii şi cum se pot schimba acestea?

Aceste principii generale, privind protecţia datelor cu caracter personal pentru grupul PYRONOVA, intră în vigoare la data de 25 mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste principii, dacă există schimbări în prelucrarea datelor cu caracter personal. Veţi fi informat despre orice modificări aduse, prin intermediul site-ului nostru, pe www.pyronova.com.