Vodní mlha

Vysokotlakové hasicí systémy s vodní mlhou využívají speciální trysky, které vytvářejí malé kapky, jež rychle absorbují tepelnou energii z hoření, čímž účinně snižují úroveň tepelených emisí. Jakmile tyto kapky absorbují teplo, voda prochází fázovou změnou, mění se na páru s explozivní silou a zvětšuje svůj objem přibližně 1640krát. Tato expanze vytlačuje okolní vzduch, což vede k dvěma odlišným a mohutným účinkům:

Intenzivní chladící účinek: Vysokotlaková vodní mlha poskytuje intenzivní ochlazování v celém okolí požáru, čímž pomáhá kontrolovat jeho šíření a snižuje riziko poškození osob a majetku v důsledku tepla.

Efekt lokalizovaného vytlačení kyslíku: Systém současně vytlačuje kyslík v místě vzniku požáru. Toto cílené vytlačování kyslíku nám dále pomáhá omezit schopnost požáru udržet se.

Tyto dva kombinované účinky působí v tandemu a významně rychleji odbourávají energii z požáru než tradiční hasicí systémy. V důsledku toho jsou lidé a cenný majetek chráněni před intezivním teplem i před možným poškozením vodou.