Automatické sprinklerové systémy

Sprinklerové systémy jsou klíčovou součástí protipožární ochrany, které nabízejí plně automatizované a spolehlivé hašení požárů v různých prostředích. Tyto systémy se skládají ze zásobování vodou, čerpadel, ventilových stanic a propojených potrubí se strategicky umístěnými sprinklerovými hlavicemi, které zajišťují rychlou reakci při vzniku požáru.

ÚČINNOST

Účinnost sprinklerového systému spočívá v jeho schopnosti automaticky detekovat a následně potlačit požár. Tyto systémy zůstávájí neaktivní, dokud je neaktivují specifické podmínky signalizující požár. Nejběžnější metodou aktivace sprinklerové hlavice je detekce tepla. Hlavice reaguje na náhlé zvýšení teploty, což přeruší tepelné pojistky sprinklerové hlavice a tím ji aktivuje. Tepelná pojistka praskne, což způsobí pokles tlaku v potrubí, což následně iniciuje otevření poplachového ventilu a aktivaci sprinklerového systému. Po dosažení předem stanovené teploty se jednotlivé sprinklerové hlavice, které jsou v okruhu požáru, otevřou a vypustí vodu v řízeném sprchovém proudu na oblast postiženou požárem.

Činnost

Základním charakteristickým znakem sprinklerových systémů je jejich cílený přístup k potlačení požáru. Aktivují se pouze sprinklery, které jsou nejbližší k požáru nebo v jeho tělesné blízkosti. Tato přesnost minimalizuje škody způsobené vodou v nezasáhlých prostorách a zároveň účinně omezuje a hasí požár.

Univerzálnost a přizpůsobivost

Sprinklerové systémy lze přizpůsobit různým prostředím a zohledňují specifické faktory požárního rizika a provozní požadavky. Všestrannost těchto systémů spočívá v tom, že nabízejí mokré, suché a předzásahové systémy, které zajišťují personalizovaná a účinná řešení hašení požárů v průmyslových, komerčních a obytných prostorách.

Závěr

Sprinklerové systémy, které obsahují sofistikované detekční a aktivizační mechanismy, slouží jako proaktivní ochrana, rychle řeší vypuknutí požáru a zároveň snižují potenciální škody a zajišťují bezpečnost osob v chráněném prostoru.

 

Typy sprinklerových systémů

  • Mokré potrubní systémy: V těchto systémech jsou potrubí neustále naplněná vodou a po aktivaci připravena k okamžitému zahájení hašení. Běžně se používají v prostředích, kde není problém s teplotami pod bodem mrazu.
  • Systémy suchých potrubí: Potrubí vedoucí k ventilu suchého potrubí jsou místo vody naplněná tlakovým vzduchem nebo dusíkem. Po aktivaci se vzduch nebo dusík uvolní, tlak v systému klesne, což umožní otevření ventilu suchého potrubí, který umožní přívod vody do systému a potlačení požáru. Suché potrubní systémy jsou výhodné v oblastech, kde by voda mohla zamrznout a ohrozit tak funkčnost tradičních mokrých potrubních systémů.
  • Systémy předběžného zásahu: Podle normy EN 12 845 rozlišujeme systémy předběžného zásahu typu A a typu B.
  • Typ A je jinak běžný suchý potrubní systém, ve kterém je poplachový ventil aktivován automatickým systémem detekce požáru, ale ne činností sprinklerů. V případě poruchy systému detekce požáru by měl systém fungovat jako běžný systém suchého potrubí. Systém typu A se doporučuje pouze v prostorách, kde by mohlo dojít k značným škodám v důsledku náhodného vypuštění vody.
  • Typ B se také podobá typickému suchému potrubnímu systému, ale má dvojitou aktivaci – buď prostřednictvím automatického systému detekce požáru, nebo působením sprinklerů. Nezávisle na reakci detektorů způsobí pokles tlaku v potrubí otevření poplachového ventilu. Systémy typu B lze instalovat všude tam, kde je vyžadován systém suchého potrubí a kde se očekává rychlé šíření požáru.