Hytrans

Jde o jedinečný mobilní kontejnerový systém, který umožňuje čerpání velkého množství vody z velké hloubky na velké vzdálenosti. Vodu lze čerpat z hloubky téměř 60 m, v případě některých zařízení z hloubky 15 m, a přepravovat ji několik set metrů nebo dokonce několik kilometrů. Čerpadla poskytují výkon od 1 000 l/min při tlaku 11 barů až do 45 000 l/min při tlaku 12 barů.

Základním principem fungování je hydraulické čerpadlo poháněné dieselovým motorem, které poskytuje sílu pro čerpání vody přes hydraulické hadice. Zařízení je plně automatické a vyžaduje pouze minumální zásah člověka.

Systém Hytrans umožňuje nasazení hadic pro vodu z kontejnerového vozidla rychlostí až 40 km/h. Používá se poloautomatická nebo jedinečná patentovaná automatická jednotka pro automatické navíjení hadic, která umožňuje navíjení hadic zpět do hadicového zásobníku rychlostí až na 4 km/h.

Zařízení je vhodné pro zásobování vodou při hašení rozsáhlých požárů, lesních požárů, odčerpávání vody během povodní, ale také pro zásobování pitnou vodou v humanitárních táborech atd.