Pěna

Pěnové hasicí systémy se používají k ochraně objektů a technologií, ve kterých se nacházejí, skladují nebo používají hořlavé kapaliny nebo plasty.

Pěnový koncentrát se dodává z nádrže do dávkovače, kde se smíchá s vodou a následně se potrubím dopraví do rozprašovacích hlav, pěnových generátorů, pěnových nalévacích zařízení nebo pěnových monitorů, které ho směřují k zdroji požáru. Poskytujeme systémy využívající těžkou, střední a také lehkou hasicí pěnu. Typ použité pěny závisí na typu nebezpečí.

Tímto vytvořené pěnové pokrytí uhasí vzniklý požár a zabrání opětovnému vzplanutí hořlavých kapalin nebo plastů.

V současnosti se na některé instalované pěnové systémy vztahuje nařízení EU o omezení používání pefluorovaných látek. Nařízení je již v platnosti a v blízké budoucnosti očekáváme zákaz všech fluorovaných látek. Poskytujeme poradenství, technické a finanční návrhy na provedení přechodu z PFAS (polyfluoralkylových látek) na pěnové systémy bez fluoru včetně likvidace odpadu a speciálních čistících postupů.