Systém Detekce Požáru (FDS)

Samotný vznik ohně doprovázejí tři hlavní faktory: dým, teplo a světlo. Správná detekce těchto znaků může zajistit včasné odhalení zdroje podezření na požár a provedení potřebných protiopatření. Systém požární signalizace a detekce je skupina komponentů včetně řídicího a indikačního zařízení, které jsou schopny zjistit a ohlásit požár a poskytnout signály k zahájení příslušných opatření, pokud jsou uspořádány v určené konfiguraci nebo konfiguracích.

Výběr automatických detektorů požáru musí být proveden v souladu s pravděpodobností vzniku požáru na základě jeho počáteční fáze, výšky místnosti, atmosférických podmínek a možných zdrojů rušení v monitorovém prostoru. Detektory musí být vybrány tak, aby spolehlivě zjistily vznik požáru a předešlo se klamným poplachům.